advanced campaigns

Med Dynamic Mobile's udvidede kampagne-modul får du mulighed for at udarbejde og gennemføre avancerede sms-konkurrencer, -afstemninger, -spørgeskemaundersøgelser o. lign. Kampagner som disse kan skabe en unik marketingværdi ved at involvere og motivere eksisterende eller nye kunder/medlemmer. Samtidig brandes virksomheden overfor kampagnernes målgrupper.

eksempler på anvendelse

  • implementering i printannoncer - et spørgsmål med eller uden angivne svarmuligheder bringes i en annonce. Læseren besvarer spørgsmålet ved at sende en sms til den oplyste short code. Derefter kan yderligere spørgsmål sendes til læseren (se næste punkt)
  • udsendelse af spørgsmål - over en periode (på flere timer, dage eller uger) udsendes en række spørgsmål via sms til en udvalgt målgruppes mobiltelefoner. Modtagerne besvarer på spørgsmålene via sms

vigtigt

Modtageren skal altid give sin accept før spørgsmål må udsendes på sms, ellers kan dette betragtes som spam. Deltagelse må gerne overtakseres, men først når modtageren besvarer spørgsmålet, og dermed ikke blot ved tilmelding til tjenesten. Hvis spørgsmålene bringes i en printannonce, skal annoncen overholde visse informationskrav. Læs uddybende om Teleindustriens krav her.
 

 

bliv kontaktet
og hør mere om hvordan du kan bruge mobilen i din markedsføring
firma       
navn 
telefon 
e-mail 
kommentar